Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ NGC 2818


Το μοναδικό πλανητικό νεφέλωμα NGC 2818 τοποθετείται μέσα στην ανοικτή συστάδα NGC 2818A αστεριών. Και η συστάδα και το νεφέλωμα κατοικούν πάνω από 10.000 έτη μακριά, στο νότιο αστερισμό Pyxis (η πυξίδα).
NGC 2818 είναι ένα από τα πολύ λίγα πλανητικά νεφελώματα στο γαλαξία μας που βρίσκονται μέσα σε μια ανοικτή συστάδα. Οι ανοικτές συστάδες, γενικά, είναι αόριστα συνδεδεμένες και διασκορπίζονται κατά τη διάρκεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών. Αστέρια που διαμορφώνουν τα πλανητικά νεφελώματα ειναι ζωντανά για δισεκατομμύρια ετη.
Ως εκ τούτου, είναι σπάνιο ότι μια ανοικτή συστάδα επιζεί αρκετό καιρό για ένα από τα μέλη της για να διαμορφώσει ένα πλανητικό νεφέλωμα. Αυτή η ανοικτή συστάδα είναι ιδιαίτερα αρχαία, υπολογισμένος για να είναι σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ετών.
Τα πλανητικά νεφελώματα εξασθενίζουν βαθμιαία κατά τη διάρκεια των δεκάδων χιλιάδων ετων. Ο καυτός, υπόλοιπος αστρικός πυρήνας NGC 2818 θα δροσίσει τελικά μετα απο δισεκατομμύρια ετη και θα γινει λευκός νάνος. Ο ήλιός μας θα υποβληθεί σε μια παρόμοια διαδικασία, αλλά όχι για άλλα 5 δισεκατομμύριο έτη.
Αυτή η εικόνα Hubble λήφθηκε Νοεμβρίου 2008 με την ευρεία πλανητική φωτογραφική μηχανή 2 τομέων. Τα χρώματα στην εικόνα αντιπροσωπεύουν μια σειρά των εκπομπών που προέρχονται από τα σύννεφα του νεφελώματος: το κόκκινο αντιπροσωπεύει το άζωτο, πράσινος αντιπροσωπεύει το υδρογόνο, και το μπλε αντιπροσωπεύει το οξυγόνο.
Πίστωση εικόνας: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Nestled Within
The unique planetary nebula NGC 2818 is nested inside the open star cluster NGC 2818A. Both the cluster and the nebula reside over 10,000 light-years away, in the southern constellation Pyxis (the Compass).

NGC 2818 is one of very few planetary nebulae in our galaxy located within an open cluster. Open clusters, in general, are loosely bound and they disperse over hundreds of millions of years. Stars that form planetary nebulae typically live for billions of years. Hence, it is rare that an open cluster survives long enough for one of its members to form a planetary nebula. This open cluster is particularly ancient, estimated to be nearly one billion years old.

Planetary nebulae fade away gradually over tens of thousands of years. The hot, remnant stellar core of NGC 2818 will eventually cool off for billions of years as a white dwarf. Our own sun will undergo a similar process, but not for another 5 billion years or so.

This Hubble image was taken in November 2008 with the Wide Field Planetary Camera 2. The colors in the image represent a range of emissions coming from the clouds of the nebula: red represents nitrogen, green represents hydrogen, and blue represents oxygen.

Image Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Τ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου